Các loại phòng – English

Giảm giá!
700.000 /đêm
Giảm giá!
750.000 /đêm
1.600.000 /đêm